Med en vision om at være den mest produktivitetsfremmende koncern i bygge- og anlægsbranchen har MTH GROUP i en årrække været en nøgleaktør i opgøret med branchens lave produktivitet.

Læs mere om MTH GROUPs strategi, udvikling og udsigter i årsrapporten for 2017
Klik her

Koncernen arbejder aktivt på at sikre større realiserbarhed og valgfrihed samt mere kvalitet for pengene i de projekter, som koncernen er involveret i.

Visionen skal realiseres gennem tæt samarbejde med alle relevante projektparter på et tidligt tidspunkt i processen baseret på åbenhed om blandt andet økonomi, viden og teknologi samt øget fokus på etablering af tillid og gode relationer mellem alle involverede parter fra start.

Koncernen investerer betydelige ressourcer i udvikling og implementering af ny Virtual Design & Construction (VDC) med henblik på at skabe Best in class VDC. Den stærke teknologiske platform lader koncernen simulere både udviklings- og planlægningsfasen samt gennemførelsen af et givet projekt, før byggeri eller anlægsarbejde iværksættes – ligesom VDC gør det muligt at integrere drift, økonomi og det vigtige tidsperspektiv, så parterne på projektet i fællesskab kan identificere de bedste løsninger og eventuelle fejl inden opstart.

Derudover udnytter MTH GROUP stordriftsfordele og muligheden for at sikre øget effektivitet gennem et godt etableret samarbejde, når flere af koncernens virksomheder er repræsenteret på et projekt. Endelig skaber tværgående optimering af indkøb, arbejdsmiljøtiltag, it-infrastruktur og uddannelse fundamentet for at styrke koncernens performance og resultater.

MTH GROUPs strategi skal sikre en driftsmargin før særlige poster på minimum 5% i alle virksomheder samt positive pengestrømme fra driften og en soliditetsgrad på 30-35%.


Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies