Fremgang i MTH GROUPs omsætning og driftsindtjening i 2017

22. februar 2018


MTH GROUP øgede i 2017 både omsætningen og indtjeningen. Driftsresultatet før særlige poster blev forbedret med 100 mio. kr.

Vil du vide mere?
Kontakt os

Koncernens omsætning steg 13% til 7,6 mia. kr. efter tocifret vækst i forretningsområdet Byggeri og Anlæg, som var præget af høj aktivitet, aflevering af projekter til private og offentlige kunder samt afslutning af flere egenudviklede byggerier.

Driftsresultatet før særlige poster blev 176 mio. kr. og dermed på linje med de senest udmeldte forventninger. Forbedringen i forhold til 2016 – hvor resultatet blev 73 mio. kr. – skyldes højere omsætning samt indtægter fra projektsalg.

-Vi leverede den indtjeningsfremgang, vi havde stillet i udsigt. Det var positivt, at vi kunne forbedre driftsmarginen fra 1,1% til 2,3% i et år, hvor vi havde stigende udgifter til en ny it-platform og til høj tilbudsaktivitet. Det viser, at vi er på rette vej, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

MTH GROUP havde i 2017 særlige poster på -125 mio. kr. vedrørende gamle offshore-garantiforpligtelser.

Forventninger til 2018

MTH GROUP er gået ind i 2018 med en ordrebeholdning på 7,0 mia. kr. Desuden har koncernen vundne, men ikke kontraherede opgaver til en værdi af 0,7 mia. kr. samt en god pipeline, hvor koncernens virksomheder arbejder på en række samarbejdsaftaler og projekter i afklaringsfasen.

-Ordrebogen giver grundlag for god aktivitet i den kommende tid, men vi havde gerne set en højere ordreindgang sidste år, fortsætter Torben Biilmann og henviser til, at koncernen i januar 2018 reducerede kapaciteten ved at opsige 100 funktionærer og nedlægge yderligere 60 funktionærstillinger i den danske del af moderselskabet MT Højgaard.  

- Det bliver en topprioritet i 2018 at udnytte vores kompetencer og konkurrencekraft til at vinde nye, attraktive ordrer med den rigtige bonitet. Vi tror på, at vores strategiske udviklingsfokus er både rigtigt og nødvendigt for at vi kan levere gode resultater og bidrage til højere produktivitet i industrien, og vi fortsætter med at investere i digitalisering og udvikling af nye samarbejdsformer, siger Torben Biilmann.

MTH GROUP forventer i 2018 en omsætning omkring 6,8 mia. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) i niveauet 140-180 mio. kr.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, og den faktiske udvikling kan derfor afvige fra det forventede.

Årsrapporten kan læses på mthgroup.dk/finans

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies