Supreme Court tillader appel af gammel tvistsag

27. november 2015


Supreme Court har godkendt modpartens ønske om appel af en afgørelse fra april 2015, som gav MT Højgaard medhold i gammel offshore-tvistsag.

Vil du vide mere?
kontakt os

Supreme Court har meddelt, at rettens afvisning tidligere på måneden (jf. koncernens meddelelse 5. november 2015) af den ønskede appel vedrørende havvindmølleparken Robin Rigg er tilbagekaldt, og at modparten får tilladelse til at føre sagen ved Supreme Court. Koncernen forventer tidligst en afgørelse af sagen i 2016.

Afgørelsen medfører, at koncernen genetablerer den tidligere hensættelse på 195 mio. kr., hvilket beløb udgiftsføres under Særlige poster. Disse forventes hermed at udgøre 0 kr. i 2015 mod tidligere forventet 195 mio. kr. Forventningerne til koncernens økonomiske resultater for 2015 er i øvrigt uændrede.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket medfører, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies