Afgørelse om appelmulighed vil blive tilbagekaldt af Supreme Court

17. november 2015


Supreme Court har højst usædvanlig meddelt at afgørelse af den 5. november 2015 om appelmulighed vedrørende havvindmølleparken Robin Rigg vil blive tilbagekaldt til yderligere vurdering.

Vil du vide mere?
kontakt os

Supreme Court i London har i dag meddelt, at den vil tilbagekalde sin tidligere afgørelse af den 5. november 2015, hvori den afviste et ønske fra MT Højgaards modpart om en fornyet behandling af en gammel tvistsag.

Formålet med og konsekvensen af denne forventede tilbagekaldelse fra Supreme Court kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Viser det sig, at sagen ikke er endelig afgjort, vil det medføre, at koncernen vil genetablere en tidligere hensættelse, og koncernens forventninger for 2015 for særlige poster ændres til at udgøre 0 kr. mod den nuværende forventning om at særlige poster vil udgøre en indtægt på 195 mio. kr. Herudover fastholdes øvrige forventninger til koncernens økonomiske resultater for 2015.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket medfører, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies