Udvidet aftale med Glostrup Boligselskab

18. juni 2015


Ny betinget kontrakt omfatter alle seks faser i stort renoveringsprojekt.

Vil du vide mere?
kontakt os

Glostrup Boligselskab har valgt Enemærke & Petersen, en dattervirksomhed i MT Højgaard-koncernen, til at gennemføre alle seks faser i det udbudte projekt om renovering af boligkvarter Stadionkvarteret.

Aftalen har en samlet værdi på 750 mio. kr. og er en udvidelse af den første etape som Enemærke & Petersen i foråret blev valgt som leverandør af til en værdi omkring 200 mio. kr. (jf. meddelelse af 22. april 2015).

Glostrup Boligselskab har lige som Enemærke & Petersen ønsket et konstruktivt samarbejde om projektets tilrettelæggelse med henblik på at opnå optimale løsninger, effektiv tilrettelæggelse, god dialog med beboerne og fornuftig økonomi.

De 1.235 boliger i det almene boligkvarter Stadionkvarteret i Glostrup skal fremtidssikres. Glostrup Boligselskab har i dag tildelt Enemærke & Petersen, en dattervirksomhed i MT Højgaard-koncernen renoveringsopgaven, der blandt andet indebærer, at boligerne får udskiftet tag, vinduer og tekniske installationer, samt får installeret ny ventilation, udvidet altanerne og anlagt haver ved stuelejlighederne.

For at tiltrække og fastholde børnefamilier til området bliver en del af boligerne slået sammen til større boliger i forbindelse med renoveringen, ligesom tilgængeligheden i boligerne forbedres, så der bliver bedre forhold for ældre og handicappede. Arbejdet begynder i august 2015 og forventes afsluttet medio 2019.

Betingelsen i kontrakten med Glostrup Boligselskab er primært forbundet med landsbyggefondens endelige økonomiske tilsagn. Kontrakten forventes at påvirke koncernens omsætning og resultat positivt i projektets løbetid, men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling.

Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er i deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies