MT Højgaard skal opføre nyt sengeafsnit til Slagelse Sygehus

24. august 2015


Region Sjælland og Slagelse Sygehus har valgt partnere (OPP) til opførelse og fremtidig drift og vedligeholdelse af et nyt føde- og sengeafsnit med 140 sengepladser. Kontraktens værdi er over 500 mio. kr.

Vil du vide mere?
kontakt os

Den nye bygning på Slagelse Sygehus får fødestuer i stueetagen og to yderligere etager med i alt 140 sengepladser. Det samlede areal bliver på ca. 16.000 m2. Regionen og Sygehuset har ønsket en option på at øge kapaciteten med yderligere en etage. Den nye bygning skal stå klar primo af 2018.

Udover opførelsen af den nye bygning omfatter projektet udvendig drift og vedligeholdelse i 20 år i et samarbejde mellem de offentlige og private virksomheder (OPP). MT Højgaard er totalentreprenør, mens DEAS skal stå for Facility Management, idet driftsselskabet vedrørende den nye bygning ejes ligeligt af MT Højgaard og DEAS. De finansielle partnere, som bliver ejere af bygningen, er PKA, Sampension, PensionDanmark og Industriens Pension. Ved udbuddet har Region Sjælland og Slagelse Sygehus lagt vægt på projektets økonomi, byggeriets og ydelsernes kvalitet samt partnernes finansielle styrke.

- Vi er stolte over at være valgt til denne vigtige opgave. Slagelse Sygehus og Region Sjælland har en ambitiøs vision for patientplejen samtidig med, at de lægger vægt på den samlede økonomi. Vi og vores partnere tager den professionelle udfordring med glæde og ser frem til at levere en bygning og fremtidig drift og vedligeholdelse, der lever op til de høje forventninger, siger Joan Clausen, projektdirektør i MT Højgaard.

Den nye opgave i Slagelse føjer sig til en række af sygehusprojekter, som MT Højgaard er i gang med at opføre rundt omkring i landet. Kontrakten om opførelse og drift har en samlet nutidsværdi på mere end 500 mio. kr., idet det samlede beløb afhænger af, om optionen udnyttes. Den største del af kontraktsummen vedrører MT Højgaards rolle i projektet. Kontrakten afventer regionens endelige godkendelse.

Opgaven forventes således at have positiv betydning for MT Højgaards omsætning og resultat i projektets løbetid, men giver ikke anledning til at ændre de tidligere offentliggjorte forventninger til den økonomiske udvikling. Forventninger til den fremtidige økonomiske udvikling er ifølge deres natur forbundet med risici og usikkerhedsfaktorer, hvilket indebærer, at den faktiske udvikling kan afvige væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies