MT Højgaards gamle offshore-retssager er afsluttet

12. oktober 2014


Koncernen pålægges delvist erstatningsansvar i nyligt afgjort sag.

Vil du vide mere?
kontakt os

I forbindelse med opførelsen af en engelsk havvindmøllepark opstod der uenighed mellem MT Højgaard og vindmølleparkens ejer om fortolkning af kontrakten. Ejeren krævede erstatning fra MT Højgaard og indbragte sagen for den internationale voldgiftsret ICC International Court of Arbitration. MT Højgaard indbragte tilsvarende sine modkrav for voldgiftsretten.

Voldgiftssagen er nu afgjort, og retten pålægger MT Højgaard at betale delvis erstatning, renter, samt væsentlige dele af sagens omkostninger til ejeren.

Med denne afgørelse og en positiv afgørelse af en anden offshore-sag er de sidste af MT Højgaards gamle voldgifts- og retssager inden for offshore-området afsluttet. Koncernen forventer herefter, at særlige poster i 2014 vil udgøre ca. -400 mio. kr. mod tidligere forventet -195 mio. kr.

Likviditetseffekten af de to netop afsagte kendelser er ca. -75 mio. kr. og kan dækkes af koncernens nettorentebærende indestående ultimo september 2014. Koncernens finansielle beredskab er fortsat stærkt, og egenkapitalandelen er over 20%.

Afgørelsen tidligere på året af Robin Rigg-sagen er appelleret, men den endelige afgørelse kan ikke påvirke koncernens egenkapital yderligere negativt.

MT Højgaards ledelse forventer fortsat et driftsresultat (EBIT) i 2014 på 150-225 mio. kr. før ovenstående særlige poster.

Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies