MT Højgaard nåede positivt driftsresultat og styrket likviditet i første halvår

28. august 2014


Koncernens driftsresultat i første halvår 2014 blev 16 mio. kr. før særlige poster mod minus 18 mio. kr. i samme periode sidste år. Forventningerne om et driftsresultat på 150-225 mio. kr. i 2014 fastholdes.

Vil du vide mere?
kontakt os

MT Højgaards turnaround begynder at vise sig i regnskabet. Der er fremgang i resultatet, lønsomheden i ordrebeholdningen er blevet stærkere, og pengestrømmen fra driften gik markant frem i første halvår.

Driftsresultatet før særlige poster blev på 46 mio. kr. i årets andet kvartal mod -30 mio. kr. i første kvartal. Samlet for første halvår 2014 blev driftsresultatet 16 mio. kr. mod -18 mio. kr. i den tilsvarende periode sidste år.

- Den omfattende omlægning af koncernens aktiviteter – både på kundesiden og internt – er ved at slå igennem. Lønsomheden i ordrebogen styrkes skridt for skridt, og vores effektivitet bliver bedre og bedre. Det begynder nu at vise sig i driftsresultaterne, siger adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

Efter hensættelser i første kvartal på 195 mio. kr. vedrørende et gammelt offshore-projekt blev halvårets samlede resultat -179 mio. kr. før skat.

Ordrebog på 7 mia. kr.

Omsætningen var på 3,2 mia. kr. mod 3,3 mia. kr. i første halvår sidste år. I andet halvår ventes omsætningen øget som følge af indtjening på opgaver indhentet ultimo 2013 kombineret med nye ordrer for 2,6 mia. kr. i første halvår 2014.

Ud over den løbende tilgang af nye opgaver vandt koncernens virksomheder i første halvår en række store enkeltordrer, blandt andet et stort OPP-projekt i Vejle, et råhus til DTU Campus samt endnu en opgave på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

- Vi er meget omhyggelige, når vi ser på nye opgaver. Vi indgår kun kontrakter om projekter, der har en sund risikoprofil, og som lever op til vores indtjeningskrav, siger Torben Biilmann.

Forventninger fastholdes

For 2014 som helhed forventes fortsat et driftsresultat på 150-225 mio. kr. svarende til en margin på 2-3% før særlige poster. Regnskabet vil endnu i årets sidste to kvartaler – men i stadigt mindre grad – være påvirket negativt af afviklingen af gamle projekter med lav lønsomhed, og koncernens mål er fortsat at nå en EBIT-margin på 5% inden udgangen af 2015.

Koncernens resultater kan fortsat blive påvirket af udfaldet af enkelte endnu udestående tvistsager vedrørende gamle offshore-projekter, hvoraf hovedparten forventes afgjort i år. På nuværende tidspunkt forventes disse særlige poster at bidrage negativt med 195 mio. kr. i 2014.

Forventningerne til den fremtidige økonomiske udvikling er forbundet med usikkerhed og risici, der kan medføre, at udviklingen afviger væsentligt fra det forventede. For en beskrivelse af risici og usikkerhedsfaktorer henvises til koncernens seneste årsrapport.

Delårsrapporten findes på mth.dk/finans

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies