MT Højgaards stabile udvikling fortsætter

11. november 2013


Koncernen opnåede et driftsresultat på 24 mio. kr. i tredje kvartal. Gennemførte omlægninger slår gradvis igennem i øget lønsomhed.

Vil du vide mere?
kontakt os

Omsætningen i MT Højgaard-koncernen nåede 1,8 mia. kr. i årets tredje kvartal og passerede dermed 5 mia. kr. for årets første ni måneder. Kvartalets driftsresultat (EBIT) blev 24 mio. kr., samme niveau som i det foregående kvartal. Sammen med underskuddet i første kvartal er driftsresultatet i årets første ni måneder på -21 mio. kr.

For at sikre den sunde økonomiske udvikling er der foretaget en række strategiske omlægninger, såvel i forhold til kunderne som internt. Der arbejdes videre med flere initiativer for at styrke koncernens markedspositioner og lønsomhed yderligere.

For året som helhed forventer ledelsen fortsat et lille positivt driftsresultat og en omsætning på omkring 7 mia. kr. Forventningerne er fortsat præget af tidligere kontraherede ordrer med lav eller ingen lønsomhed, men ordreporteføljens kvalitet og risikoprofil styrkes gradvis gennem en stram styring af tilbud og risici.

Vinder store opgaver

Ud over den løbende tilgang af ordrer har MT Højgaard vundet en række store opgaver i de senere måneder. Senest har koncernen i oktober 2013 indgået aftale med Nordea om opførelse af et nyt hovedkontor for 873 mio. kr. Ordrebeholdningen udgjorde 5,5 mia. kr. ved indgangen til fjerde kvartal.

- Der er fortsat nogen tilbageholdenhed blandt både private og offentlige bygherrer. Men vi er stolte over at få tildelt nogle af de mest krævende opgaver, hvor vores brede vifte af kompetencer efterspørges af kunderne. Vi er konkurrencedygtige og nyder tillid, siger MT Højgaards adm. koncerndirektør Torben Biilmann.

- Vi forventer i løbet af 2014 at have afviklet de gamle ulønsomme opgaver, og de nye ordrer har en tilfredsstillende lønsomhed. Det er grundlaget for vores forventninger om en positiv udvikling, siger Torben Biilmann, der kom til MT Højgaard for et år siden.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies