MT Højgaard fik et lille positivt resultat i tredje kvartal

15. november 2012


Svagere lønsomhed end forventet på tidligere kontraherede opgaver og omkostninger til restrukturering medførte et lille positivt resultat før skat på 3 mio. kr., samt at forventningerne til året som helhed må nedjusteres.

Vil du vide mere?
KOntakt os

MT Højgaard-koncernens omsætning blev 2,2 mia. kr. i tredje kvartal. I alt omsattes for 7,7 mia. kr. i årets første tre kvartaler mod 6,6 mia. kr. i samme periode sidste år. Fremgangen var på 16%.

Kvartalets resultat før skat blev på 3 mio. kr., hvilket er lavere end forventet. År til dato blev på -139 mio. kr. primært som følge af nedskrivninger i første kvartal. På den baggrund blev der gennemført og planlagt en række initiativer, som på ny skal gøre MT Højgaard til en lønsom virksomhed. Et hovedpunkt er en mere omhyggelig udvælgelse af nye opgaver og en sammensætning af porteføljen af projekter, som svarer til koncernens kompetencer og ønskede risikoprofil.

Omstruktureringen forløber planmæssigt og ventes at forbedre koncernens lønsomhed væsentligt, efterhånden som de enkelte tiltag får effekt.

God tilgang af nye opgaver

Tilgangen af nye ordrer til Danmarks største bygge- og anlægsvirksomhed var på 1,9 mia. kr. i tredje kvartal. Ordrebeholdningen udgjorde dermed 6,7 mia. kr. pr. 30. september.

- Selv om markedet fortsat er svagt, og vi er blevet mere omhyggelige med at sikre lønsomheden i de nye opgaver, har vi en pæn tilgang af ordrer. Det er udtryk for vores konkurrencedygtighed og for den tillid, MT Højgaard har opbygget gennem årtier, siger koncernens nye administrerende koncerndirektør Torben Biilmann, der tiltrådte 1. november.

Bedre resultat forventes næste år

For 2012 som helhed forventer koncernen en omsætning, der er lidt højere end niveauet sidste år.

Forventningen til resultatet før skat er imidlertid nedjusteret fra en resultatgrad på -1% til i størrelsesordenen -2% som følge af svag lønsomhed i nogle af de tidligere kontraherede projekter og forøgede omkostninger i forbindelse med den igangværende restrukturering.

De iværksatte tiltag for at rette op på lønsomheden forventes gradvis at slå igennem i indtjeningen. Den fulde effekt kan imidlertid først ventes i 2014.

Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies