Koncernen er ejet af de to børsnoterede virksomheder Højgaard Holding A/S og Monberg & Thorsen A/S og har derfor vedtaget en Investor Relations-politik for at understøtte ejervirksomhedernes overholdelse af oplysningsforpligtelser og andre regler for børsnoterede virksomheder. 

Koncernen orienterer løbende og samtidigt alle markedsdeltagere om relevante forhold og resultater samt den planlagte og forventede udvikling. Koncernen tilstræber at offentliggøre retvisende og fyldestgørende oplysninger for derved at vedligeholde og øge kendskabet samt tilliden til MTH GROUP.

Den løbende kommunikation fra koncernen skal bidrage til at etablere det bedst mulige grundlag for beslutninger om køb og salg af aktier udstedt af ejervirksomhederne og dermed fremme omsætteligheden i disse aktier. Kommunikationen tilrettelægges og gennemføres i samarbejde med ejervirksomhederne, som offentliggør selskabsmeddelelser, års- og delårsrapporter via Nasdaq Copenhagen. Koncernen offentliggør umiddelbart herefter de pågældende oplysninger på MTH GROUPs website.

Tildeling af ordrer betragtes og behandles som intern viden, når de har en sådan størrelse, at de vil have en mærkbar påvirkning på koncernens forventede resultat og den økonomiske udvikling, og derigennem på kursfastsættelsen. MTH GROUP kommunikerer løbende om øvrige ordrer og anden udvikling i koncernen i pressemeddelelser og via øvrige kommunikationskanaler, når oplysningerne ikke udgør intern viden.

Koncernens ledelse indgår løbende i dialog med investorer, aktieanalytikere, medier og øvrige interessenter, ligesom koncernens kommunikationsafdeling altid er tilgængelig for henvendelser. Spørgsmål besvares under hensyntagen til overholdelse af forbud mod videregivelse af intern viden og konkurrencemæssige forhold mv.

I en periode på tre uger før planlagte offentliggørelser af års- eller delårsrapporter kommenterer koncernen ikke analyserapporter, ligesom ledelsen ikke deltager i møder eller i øvrigt diskuterer finansielle forhold med investorer, aktieanalytikere, medier og øvrige interessenter.

Denne Investor Relations-politik er vedtaget af bestyrelsen i december 2017.
Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies