MT Højgaard A/S er ejet af de to selskaber Højgaard Holding A/S (54%) og Monberg & Thorsen A/S (46%), der er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. MTH GROUP agerer derfor som et børsnoteret selskab, hvilket blandt andet afspejles i MTH GROUPs overholdelse af relevant lovgivning, regulering og standarder, herunder EU’s markedsmisbrugsforordning (MAR), værdipapirhandelsloven, Nasdaq Copenhagens udstederregler og IFRS mm., ligesom koncernen tager stilling til Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Den lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse udgør en del af ledelsesberetningen i MTH GROUPs årsrapport for 2018 og omfatter en beskrivelse af koncernens ledelsesstruktur og hovedelementerne i de interne kontrol- og risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelse. Derudover beskriver redegørelsen koncernens stillingtagen til Anbefalingerne for god Selskabsledelse.

Læs mere om virksomhedsledelse i MTH GROUP

De børsnoterede ejerselskabers lovpligtige redegørelser for virksomhedsledelse kan findes på www.hojgaard.dk og www.monthor.dk.


Til toppen

Denne side gør brug af cookies. Ved at browse videre accepterer du brugen af dette Læs mere om cookies